Giáo trình cảm biến công nghiệp - Hoàng Minh Công

2075 | 02-05-2016 | 22
Giáo trình cảm biến công nghiệp

Nhan đề: Giáo trình cảm biến công nghiệp

Tác giả: Hoàng Minh Công,

Nhà xuất bản: ĐH Bách Khoa Đà Nẵng

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 174

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Các khái niệm và đặc trưng cơ bản

Chương 2: Cảm biến quang

Chương 3: Cảm biến đo nhiệt độ

Chương 4: Cảm biến đo vị trí và dịch chuyển

Chương 5: Cảm biến đo biến dạng

Chương 6: Cảm biến đo lực

Chương 7: Cảm biến đo vận tốc, gia tốc và rung

Chương 8: Cảm biến đo áp suất chất lưu

Chương 9: Cảm biến đo lưu lượng và mức chất lưu

Chương 10: Cảm biến thống minh

Download