Giáo trình an toàn điện - Nguyễn Đình Thắng

2400 | 18-04-2016 | 29
Giáo trình an toàn điện

Nhan đề: Giáo trình an toàn điện

Tác giả: Nguyễn Đình Thắng,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 129

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Tác dụng của dòng điện đối với cơ thể con người

Chương 2: Cấp cứu người bị điện giật

Chương 3: Các khái niệm cơ bản về an toàn điện

Chương 4: Phân tích an toàn trong các mạng điện đơn giản

Chương 5: Phân tích an toàn trong các mạng điện ba pha

Chương 6: Bảo vệ nối đất

Chương 7: Bảo vệ nối dây trung tính

Chương 8: Sự nguy hiểm khi điện áp cao xâm nhập sang điện áp thấp

Chương 9: Bảo vệ chống sét

Chương 10: Những vấn đề ảnh hưởng của trường điện từ tần số cao, tần số công nghiệp và đề phòng tĩnh điện

Chương 11: Những phương tiện và dụng cụ cần thiết cho an toàn điện và tổ chức vận hành an toàn

Download