Giáo trình Linh Kiện Điện Tử - Trương Văn Tám

2308 | 06-06-2016 | 13
Giáo trình Linh Kiện Điện Tử

Nhan đề: Giáo trình Linh Kiện Điện Tử

Tác giả: Trương Văn Tám,

Nhà xuất bản: ĐH Cần Thơ

Năm xuất bản: 2003

Số trang: 163

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: Linh Kiện Điện Tử,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: MỨC NĂNG LƯỢNG VÀ DẢI NĂNG LƯỢNG

Chương 2: SỰ DẪN ĐIỆN TRONG KIM LOẠI

Chương 3: CHẤT BÁN DẪN ĐIỆN

Chương 4: NỐI P-N VÀ DIODE

Chương 5: TRANSISTOR LƯỠNG CỰC

Chương 6: TRANSISTOR TRƯỜNG ỨNG

Chương 7: LINH KIỆN CÓ BỐN LỚP BÁN DẪN PNPN VÀ NHỮNG LINH KIỆN KHÁC

Chương 8: LINH KIỆN QUANG ĐIỆN TỬ

Chương 9: SƠ LƯỢC VỀ IC

 

Download

Có thể bạn cần

Để Thành Công Trong Đàm PhánĐể Thành Công Trong Đàm Phán

Roger Fisher, William Ury, Bruce Patton

  109