Giáo trình Kỹ thuật số - Nguyễn Quyết Nguyên

1785 | 08-05-2016 | 4
Giáo trình Kỹ thuật số

Nhan đề: Giáo trình Kỹ thuật số

Tác giả: Nguyễn Quyết Nguyên,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 1999

Số trang: 254

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Cơ sở kỹ thuật số

Chương 2: Các cổng logic cơ bản và mạch điện cổng

Chương 3: Các mạch logic tổng hợp (MSI)

Chương 4: Trigơ số và phần tử logic dãy

Chương 5: Các bộ nhớ bán dẫn

Download

Có thể bạn cần