Giáo trình An toàn điện - Quyền Huy Ánh

6176 | 13-05-2016 | 163
Giáo trình An toàn điện

Nhan đề: Giáo trình An toàn điện

Tác giả: Quyền Huy Ánh,

Nhà xuất bản: ĐH Quốc gia Tp.HCM

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 205

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Các khái niệm cơ bản

Chương 2: Phân tích dòng điện qua người

Chương 3: Hệ thống nối đất

Chương 4: Thiết bị đóng cắt và bảo vệ hạ áp

Chương 5: Bảo vệ an toàn cho người

Chương 6: Bảo vệ an toàn cho thiết bị

Chương 7: Bảo vệ chống sét

Chương 8: Công cụ và quản lý an toàn điện

Chương 9: Sơ cứu người bị điện giật

Phụ lục 1: Các tiêu chuẩn và tổ chức an toàn điện trong nước

Phụ lục 2: Một số tổ chức và an toàn điện nước ngoài

Phụ lục 3: Thuật ngữ anh - việt đối chiếu

Download

Có thể bạn cần