Giao tiếp và điều khiển bằng máy tính - Lê Tiến Lộc

1657 | 28-11-2016 | 15
Giao tiếp và điều khiển bằng máy tính

Nhan đề: Giao tiếp và điều khiển bằng máy tính

Tác giả: Lê Tiến Lộc,

Nhà xuất bản: ĐH Lạc Hồng

Năm xuất bản: 2011

Số trang: 122

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: điều khiển bằng máy tính, giao tiếp với máy tính,

Download

Tóm tắt:

Download

Có thể bạn cần

Lời Từ Chối Hoàn HảoLời Từ Chối Hoàn Hảo

William Ury

  157 

Ready to Order Student's BookReady to Order Student's Book

Anne Baude, Montserrat Iglesias, Anna Inesta

112  1643 

English 6 Workbook 2English 6 Workbook 2

Nguyễn Bảo Trang

  83