Dụng cụ bán dẫn và vi mạch - Lê Xuân Thê

2417 | 08-06-2016 | 16
Dụng cụ bán dẫn và vi mạch

Nhan đề: Dụng cụ bán dẫn và vi mạch

Tác giả: Lê Xuân Thê,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 140

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: dụng cụ bán dẫn, vi mạch,

Download

Tóm tắt:

Phần 1: DỤNG CỤ BÁN DẪN

chương 1:NHỮNG CƠ SỠ VẬT LÝ CỦA CHẤT BÁN DẪN

Chương 2:CÁC LOẠI ĐIỐT BÁN DẪN

Chương 3: TRANSISTOR VÀ CÁC DỤNG CỤ BÁN DẪN KHÁC

Phần 2: MẠCH VI ĐIỆN TỬ TUYẾN TÍNH

Chương 4:MẠCH KHUẾCH ĐẠI VI SAI

Chương 5: KHUẾCH ĐẠI THUẬT TOÁN

Download