Điều khiển số máy điện - Lê Văn Doanh, Nguyễn Thế Công, Nguyễn Trung Sơn, Cao Văn Thành

2247 | 08-05-2016 | 18
Điều khiển số máy điện

Nhan đề: Điều khiển số máy điện

Tác giả: Lê Văn Doanh, Nguyễn Thế Công, Nguyễn Trung Sơn, Cao Văn Thành,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 1999

Số trang: 298

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Đại cương về điều khiển số máy điện

Chương 2: Xử lý tín hiệu số

Chương 3: Mô hình máy điện và thiết bị biến đổi

Chương 4: Hệ thống điều khiển số

Chương 5: Tổng hợp bộ điều khiển số

Chương 6: Đại cương về cấu trúc phần cứng và chương trình phần mềm dùng cho điều khiển số máy điện

Chương 7: Điều khiển số động cơ điện một chiều

Chương 8: Điều khiển số động cơ ba pha: Chế độ xác lập

Chương 9: Điều khiển số động cơ xoay chiều ba pha: Chế độ quá độ

Download