Điện tử số - Trần Thị Thúy Hà

1657 | 02-05-2016 | 6
Điện tử số

Nhan đề: Điện tử số

Tác giả: Trần Thị Thúy Hà,

Nhà xuất bản: Học viện CN Bưu chính viễn thông

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 163

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Đại số boole và các phương pháp biểu diễn hàm

Chương 2: Cổng logic TTL và CMOS

Chương 3: Mạch logic tổ hợp

Chương 4: Mạch logic tuần tự

Chương 5: Mạch phát xung và tạo dạng xung

Chương 6: Bộ nhớ bán dẫn

Đáp án và hướng dẫn trả lời bài tập

Download

Có thể bạn cần