Điện tử công suất - Nguyễn Tấn Phước, Nguyễn Mạnh Hùng

2026 | 24-05-2016 | 39
Điện tử công suất

Nhan đề: Điện tử công suất

Tác giả: Nguyễn Tấn Phước, Nguyễn Mạnh Hùng,

Nhà xuất bản: Tp Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2003

Số trang: 98

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: điện tử công suất,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Thyristor

Chương 2: Diac - Triac

Chương 3: Các linh kiện điều khiển khác

Chương 4: Mạch nắn điện công suất

Chương 5: mạch Inverter

Chương 6: Mạch Converter

Chương 7: Mạch AVR trong nguồn xoay chiều một pha

Chương 8: Mạch AVR trong máy phát xoay chiều ba pha

Download

Có thể bạn cần

Bài tập bổ sung Tiếng Anh 10Bài tập bổ sung Tiếng Anh 10

Hoàng Thị Lệ

201  381 

Tiếng Anh 9Tiếng Anh 9

Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Hạnh Dung, Trần Huy Phương, Đặng Văn Hùng, Thân Trọng Liên Nhân,Đào Ngọc Lộc

110  562 

Cấp khí đốtCấp khí đốt

Hoàng Thị Hiền

284  628