Điện tử công suất - Nguyễn Tấn Phước, Nguyễn Mạnh Hùng

2881 | 24-05-2016 | 40
Điện tử công suất

Nhan đề: Điện tử công suất

Tác giả: Nguyễn Tấn Phước, Nguyễn Mạnh Hùng,

Nhà xuất bản: Tp Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2003

Số trang: 98

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: điện tử công suất,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Thyristor

Chương 2: Diac - Triac

Chương 3: Các linh kiện điều khiển khác

Chương 4: Mạch nắn điện công suất

Chương 5: mạch Inverter

Chương 6: Mạch Converter

Chương 7: Mạch AVR trong nguồn xoay chiều một pha

Chương 8: Mạch AVR trong máy phát xoay chiều ba pha

Download