Điện tử căn bản: Tài liêu dành cho người học nghề - Phan Tấn Uẩn

2874 | 07-06-2016 | 72
Điện tử căn bản: Tài liêu dành cho người học nghề

Nhan đề: Điện tử căn bản: Tài liêu dành cho người học nghề

Tác giả: Phan Tấn Uẩn,

Nhà xuất bản: ĐH Quốc gia TpHCM

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 168

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: Linh Kiện Điện Tử, kỹ thuật đo điện, sửa chữa điện,

Download

Tóm tắt:

Phần 1: Giới thiệu linh kiện và mạch cơ sở

1.Ampli. Radio. TV(nguyên lí hoạt động)

2.Điện trở - Tụ điện - Biến thế

3.Diode.Transistor

4.Sensor & Transducer & Display

5.Mạch cơ sở

6.Integrated Circuit

7.Dung cụ đo thử

Phần 2: Thực hành diện tử căn bản

8.Ohm - kế thử.Điện trở.Tụ điện .Biến thế

9.Ohm - kế thử .Linh kiện bán dẫn

10.Mạch nổi.Mạch in

11.Đo nguội & đo nóng 

12.Đo & xác định hư hỏng

13.Sửa Radio transistor

14.Sử dụng Osscilloscope

Download