Điện tử căn bản - Đỗ Thanh Hải

7339 | 08-06-2016 | 190
Điện tử căn bản

Nhan đề: Điện tử căn bản

Tác giả: Đỗ Thanh Hải,

Nhà xuất bản: Giao thông vận tải

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 239

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: điện tử căn bản, linh kiện điện tử,

Download

Tóm tắt:

Chương I: Các qui luật cơ bản về mạch điện 

Chương II: Linh kiện điện tử dùng trong các mạch tương tự( Analog) và số( Digital) 

Chương III: Diode 

Chương IV: Transistor 

Chương V: Các MODULE chức năng 

Download