Công nghệ thế giới đầu thế kỷ 21 - Đặng Mộng Lâm, Lê Minh Triết

2154 | 18-05-2017 | 8
Công nghệ thế giới đầu thế kỷ 21

Nhan đề: Công nghệ thế giới đầu thế kỷ 21

Tác giả: Đặng Mộng Lâm, Lê Minh Triết,

Nhà xuất bản: Trẻ

Năm xuất bản: 1999

Số trang: 139

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: công nghệ thế giới, công nghệ đầu thế kỷ 21, thế kỷ xxi,

Download

Tóm tắt:

Download

Có thể bạn cần

Bài Tập Mĩ Thuật 6Bài Tập Mĩ Thuật 6

Phạm Ngọc Tới

  93 

Làm Chủ Trí Nhớ Của BạnLàm Chủ Trí Nhớ Của Bạn

Tony Buzan

  98 

Ansys và mô phỏng số trong công nghiệp bằng phần tử hữu hạnAnsys và mô phỏng số trong công nghiệp bằng phần tử hữu hạn

Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Trọng Giảng

254  2283  36 

Giáo trình máy điệnGiáo trình máy điện

Đặng Văn Đào, Trần Khánh Hà, Nguyễn Hồng Thanh

181  3844  79