Cơ sở lý thuyết truyền tin - Tập 2, 3rd - Đặng Văn Chuyến, Nguyễn Tuấn Anh

2067 | 28-11-2016 | 12
Cơ sở lý thuyết truyền tin - Tập 2, 3rd

Nhan đề: Cơ sở lý thuyết truyền tin - Tập 2, 3rd

Tác giả: Đặng Văn Chuyến, Nguyễn Tuấn Anh,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 247

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: cơ sở truyền tin,

Download

Tóm tắt:

Download

Có thể bạn cần

Sách Lược Đầu Tư Của Warren BuffettSách Lược Đầu Tư Của Warren Buffett

Lý Thành Tư, Hạ Dịch Ân

  264 

Tốc Độ Tư DuyTốc Độ Tư Duy

Bill Gates

  199 

Làm Giàu Theo Cách Của BạnLàm Giàu Theo Cách Của Bạn

Brian Tracy

  138