Cơ sở kỹ thuật điện - điện tử - Ngô Đức Thiện

1807 | 02-05-2016 | 4
Cơ sở kỹ thuật điện - điện tử

Nhan đề: Cơ sở kỹ thuật điện - điện tử

Tác giả: Ngô Đức Thiện,

Nhà xuất bản: Học viện CN Bưu chính viễn thông

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 199

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Các khái niệm, định luật và các phương pháp cơ bản phân tích mạch điện

Chương 2: Linh kiện bán dẫn và quang điện tử

Chương 3: Mạch khuếch đại bán dẫn

Chương 4: Mạch khuếch đại thuật toán

Chương 5: Mạch tạo dao động

Chương 6: Các mạch biến đổi tần số

Chương 7: Mạch cung cấp nguồn

Hướng dẫn trả lời các bài tập

Download