Cơ sở kỹ thuật Laser - Trần Đức Hân, Nguyễn Minh Hiển

2624 | 27-10-2016 | 17
Cơ sở kỹ thuật Laser

Nhan đề: Cơ sở kỹ thuật Laser

Tác giả: Trần Đức Hân, Nguyễn Minh Hiển,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 249

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: Cơ sở kỹ thuật Laser, Kỹ thuật thông tin, Kỹ thuật điện tử, Công nghệ cơ khí, Kỹ thuật công nghệ, Buồng cộng hưởng quang học,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Cơ sở lý thuyết laser

Chương 2: Buồng cộng hưởng quang học

Chương 3: Laser bán dẫn

Chương 4: Laser rắn

Chương 5: Laser khí

Phụ lục A: Cấu trúc phổ năng lượng của nguyên tử

Phụ lục B: Vùng năng lượng và dịch chuyển lượng tử

Download

Có thể bạn cần

Sách giáo khoa Toán lớp 3Sách giáo khoa Toán lớp 3

Đỗ Đình Hoan

  112 

Tiếng Anh trong kiến trúc và xây dựngTiếng Anh trong kiến trúc và xây dựng

James Cumming, Đỗ Hữu Thành, Hoàng Anh Dũng

238  1663