Cấu trúc và lập trình họ vi điều khiển 8051 - Nguyễn Tấn Cường, Phan Quốc Thắng

2541 | 13-04-2016 | 24
Cấu trúc và lập trình họ vi điều khiển 8051

Nhan đề: Cấu trúc và lập trình họ vi điều khiển 8051

Tác giả: Nguyễn Tấn Cường, Phan Quốc Thắng,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 285

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1 Bộ vi điều khiển 8051

Chương 2 Lập trình hợp ngữ 8051

Chương 3 Vòng lặp, lệnh nhảy và lệnh gọi 

Chương 4 Cổng vào/ra và lập trình

Chương 5  Chế độ định địa chỉ

Chương 6 Lệnh số học

Chương 7 Lệnh logic

Chương 8 Lệnh xử lý bít và lập trình

Chương 9 Bộ đếm định thời và lập trình

Chương 10 Truyền tin gián tiếp với 8051

Chương 11 Ngắt và lập trình

Chương 12 Nối ghép với thế giới thực I - LCD, ADC và cảm biến

Chương 13 Nối ghép với thế giới thực II - động cơ bước, bàn phím và bộ biến đổi DAC

Chương 14 Nối ghép 8031/51 với bộ nhớ ngoài

Chương 15 Nối ghép 8031/51 với 8255

Phụ lục

Download