Cấu kiện điện tử - Trần Thị Cầm

1379 | 03-06-2016 | 4
Cấu kiện điện tử

Nhan đề: Cấu kiện điện tử

Tác giả: Trần Thị Cầm,

Nhà xuất bản: Học viện CN Bưu chính viễn thông

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 230

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: Cấu kiện điện tử, vật liệu điện tử,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Giới thiệu chung về cấu kiện điện tử

Chương 2: Cấu kiện điện tử thụ động

Chương 3: Điot bán dẫn

Chương 4: Tranzitor lưỡng cực (BJT)

Chương 5: Tranzitor trường FET

Chương 6: Cấu kiện Thyristor

Chương 7: Vi mạch tích hợp

Chương 8: Cấu kiện quang điện tử

Câu hỏi ôn tập

 

Download

Có thể bạn cần

Hóa sinh công nghiệpHóa sinh công nghiệp

Lê Ngọc Tú, Lê Văn Chứ, Đặng Thị Thu, Nguyễn Thị Thịnh, Bùi Đức Lợi, Lê Doãn Diệu

444  3756  125 

Giáo trình quản trị sản xuất và tác nghiệpGiáo trình quản trị sản xuất và tác nghiệp

Trương Đoàn Thể

345  7355  283 

 Giáo Trình Hoá Sinh Học Giáo Trình Hoá Sinh Học

Mai Xuân Lương

172  1286 

Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sốngỨng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống

Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó

130  1099