Cấu kiện điện tử - Trần Thị Cầm

2237 | 03-06-2016 | 4
Cấu kiện điện tử

Nhan đề: Cấu kiện điện tử

Tác giả: Trần Thị Cầm,

Nhà xuất bản: Học viện CN Bưu chính viễn thông

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 230

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: Cấu kiện điện tử, vật liệu điện tử,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Giới thiệu chung về cấu kiện điện tử

Chương 2: Cấu kiện điện tử thụ động

Chương 3: Điot bán dẫn

Chương 4: Tranzitor lưỡng cực (BJT)

Chương 5: Tranzitor trường FET

Chương 6: Cấu kiện Thyristor

Chương 7: Vi mạch tích hợp

Chương 8: Cấu kiện quang điện tử

Câu hỏi ôn tập

 

Download

Có thể bạn cần