Cảm biến đo lường và điều khiển - Nguyễn Tấn Phước

2208 | 24-05-2016 | 21
Cảm biến đo lường và điều khiển

Nhan đề: Cảm biến đo lường và điều khiển

Tác giả: Nguyễn Tấn Phước,

Nhà xuất bản: Hồng Đức

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 130

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: cảm biến đo lường, điều khiển cảm biến, linh kiện cảm biến,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Khái niệm cơ bản về linh kiện cảm biến

Chương 2: Linh kiện cảm biến quang điện

Chương 3: Ứng dụng cảm biến quang điện

Chương 4: Cảm biến nhiệt điện

Chương 5: Linh kiện cảm biến từ

Chương 6: Cảm biến lực

Chương 7: Cẩm biến vị trí - sự dịch chuyển

 

Download

Có thể bạn cần