Bài giảng kỹ thuật mạch điện tử - Đoàn Thanh Toản, Phạm Thanh Huyền, Võ Quang Sơn

2303 | 01-05-2016 | 7
Bài giảng kỹ thuật mạch điện tử

Nhan đề: Bài giảng kỹ thuật mạch điện tử

Tác giả: Đoàn Thanh Toản, Phạm Thanh Huyền, Võ Quang Sơn,

Nhà xuất bản: ĐH Giao thông vận tải

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 164

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Những khái niệm chung và cơ sở phân tích mạch điện tử

Chương 2: Hồi tiếp

Chương 3: Các sơ đồ cơ bản của tầng khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng transitor

Chương 4: Khuếch đại và coogn suất

Chương 5: Khuếch đại thuật toán

Chương 6: Mạch lọc tích cực

Chương 7: Các mạch dao động

Chương 8: Điều khiển biên độ

Chương 9: Giải điều chế (Tách sóng)

Chương 10: Trộn tần

Chương 11: Chuyển đổi tương tự số và chuyển đổi số tương tự

Phần bài tập

 

Download

Có thể bạn cần

Tuabin nướcTuabin nước

Võ Sỹ Huỳnh, Nguyễn Thị Xuân Thu

200  1571 

Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2

Nhiều Tác Giả

  163 

Giáo trình bảo quản nông sảnGiáo trình bảo quản nông sản

Nguyễn Mạnh Khải

187  4206  91 

Công nghệ xử lý nước thải bệnh việnCông nghệ xử lý nước thải bệnh viện

Nguyễn Xuân Nguyên, Phạm Hồng Hải

200  1991  13