Bài giảng kỹ thuật mạch điện tử - Đoàn Thanh Toản, Phạm Thanh Huyền, Võ Quang Sơn

2069 | 01-05-2016 | 7
Bài giảng kỹ thuật mạch điện tử

Nhan đề: Bài giảng kỹ thuật mạch điện tử

Tác giả: Đoàn Thanh Toản, Phạm Thanh Huyền, Võ Quang Sơn,

Nhà xuất bản: ĐH Giao thông vận tải

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 164

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Những khái niệm chung và cơ sở phân tích mạch điện tử

Chương 2: Hồi tiếp

Chương 3: Các sơ đồ cơ bản của tầng khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng transitor

Chương 4: Khuếch đại và coogn suất

Chương 5: Khuếch đại thuật toán

Chương 6: Mạch lọc tích cực

Chương 7: Các mạch dao động

Chương 8: Điều khiển biên độ

Chương 9: Giải điều chế (Tách sóng)

Chương 10: Trộn tần

Chương 11: Chuyển đổi tương tự số và chuyển đổi số tương tự

Phần bài tập

 

Download