Autocad trong kỹ thuật điện - Bộ môn cung cấp điện

2344 | 01-05-2016 | 20
Autocad trong kỹ thuật điện

Nhan đề: Autocad trong kỹ thuật điện

Tác giả: Bộ môn cung cấp điện,

Nhà xuất bản: ĐH Công nghiệp Tp.HCM

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 42

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

CHƯƠNG 1: CÁC LỆNH VẼ  CƠ BẢN 

CHƯƠNG 2: A- CÁC LỆNH THIẾT LẬP BẢN VẼ 

CHƯƠNG 3: B- CÁC LỆNH HIỆU CHỈNH 

CHƯƠNG 4: TẠO LỚP BẢN VẼ, QUẢN LÝ CÁC ĐỐI TƯỢNG THEO LỚP 

Download