An toàn điện trong nông nghiệp - Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó

1505 | 08-05-2016 | 4
An toàn điện trong nông nghiệp

Nhan đề: An toàn điện trong nông nghiệp

Tác giả: Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó,

Nhà xuất bản: Lao động

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 134

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

I. Thiết bị điện có điện áp dưới 1000V

II.Các thiết bị điện có điện áp trên 1000V

III. Động cơ điện xoay chiều

IV. Các thiết bị đo dùng để kiểm tra

V. An toàn điện

Download