Vệ sinh và an toàn thực phẩm - Nguyễn Đức Lượng, Phạm Minh Tâm

5134 | 19-04-2016 | 167
Vệ sinh và an toàn thực phẩm

Nhan đề: Vệ sinh và an toàn thực phẩm

Tác giả: Nguyễn Đức Lượng, Phạm Minh Tâm,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2000

Số trang: 348

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 2: NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM DO VI SINH VẬT

CHƯƠNG 3: NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM DO NGUYÊN LIỆU VÀ SẢN PHẨM THỰC PHẨM CHỨA ĐỘC TỐ

CHƯƠNG 4: NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM DO CÁC QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN THỰC PHẨM

CHƯƠNG 5: NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM DO CÁC CHẤT PHỤ GIA THỰC PHẨM

CHƯƠNG 6: NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM DO PHÂN HOÁ HỌC VÀ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

CHƯƠNG 7: CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM NGHIỆM VI SINH VẬT THỰC PHẨM

CHƯƠNG 8: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Download