Tách mật, làm khô, đóng gói, bảo quản, vận chuyển đường - Lê Văn Lai

1395 | 26-05-2016 | 5
Tách mật, làm khô, đóng gói, bảo quản, vận chuyển đường

Nhan đề: Tách mật, làm khô, đóng gói, bảo quản, vận chuyển đường

Tác giả: Lê Văn Lai,

Nhà xuất bản: Nông nghiệp

Năm xuất bản: 1996

Số trang: 177

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: Tách mật đường , làm khô đường , đóng gói đường , bảo quản đường , vận chuyển đường ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Công nghệ và nhiệm vụ tách mật

Chương 2: Nguyên lý tách mật

Chương 3: Thiết bị tách mật

Chương 4: Thao tác tách mật

Chương 5: Làm khô, đóng gói và bảo quản đường cát

Chương 6: Quản lý chất lượng sản phẩm

Download

Có thể bạn cần

Kỹ thuật viễn thôngKỹ thuật viễn thông

Nguyễn Tiến Ban

145  1077 

Giáo trình kỹ thuật điều hòa không khíGiáo trình kỹ thuật điều hòa không khí

Trần Văn Lịch

365  4910  74 

Giá trị dinh dưỡng và công nghệ chế biến sửaGiá trị dinh dưỡng và công nghệ chế biến sửa

Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó

138  1027