Tách mật, làm khô, đóng gói, bảo quản, vận chuyển đường - Lê Văn Lai

2234 | 26-05-2016 | 5
Tách mật, làm khô, đóng gói, bảo quản, vận chuyển đường

Nhan đề: Tách mật, làm khô, đóng gói, bảo quản, vận chuyển đường

Tác giả: Lê Văn Lai,

Nhà xuất bản: Nông nghiệp

Năm xuất bản: 1996

Số trang: 177

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: Tách mật đường , làm khô đường , đóng gói đường , bảo quản đường , vận chuyển đường ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Công nghệ và nhiệm vụ tách mật

Chương 2: Nguyên lý tách mật

Chương 3: Thiết bị tách mật

Chương 4: Thao tác tách mật

Chương 5: Làm khô, đóng gói và bảo quản đường cát

Chương 6: Quản lý chất lượng sản phẩm

Download