Tách mật, làm khô, đóng gói, bảo quản, vận chuyển đường - Lê Văn Lai

2144 | 26-05-2016 | 5
Tách mật, làm khô, đóng gói, bảo quản, vận chuyển đường

Nhan đề: Tách mật, làm khô, đóng gói, bảo quản, vận chuyển đường

Tác giả: Lê Văn Lai,

Nhà xuất bản: Nông nghiệp

Năm xuất bản: 1996

Số trang: 177

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: Tách mật đường , làm khô đường , đóng gói đường , bảo quản đường , vận chuyển đường ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Công nghệ và nhiệm vụ tách mật

Chương 2: Nguyên lý tách mật

Chương 3: Thiết bị tách mật

Chương 4: Thao tác tách mật

Chương 5: Làm khô, đóng gói và bảo quản đường cát

Chương 6: Quản lý chất lượng sản phẩm

Download

Có thể bạn cần

Tiếng Anh Cho Học Sinh Lớp 1Tiếng Anh Cho Học Sinh Lớp 1

Nguyễn Quốc Tuấn

  101 

Tự động hóa thiết kế cơ khíTự động hóa thiết kế cơ khí

Trịnh Chất, Trịnh Đồng Tính

303  2012 

Công nghệ mạ điệnCông nghệ mạ điện

Trần Minh Hoàng

256  3124  84