Tách mật, làm khô, đóng gói, bảo quản, vận chuyển đường - Lê Văn Lai

1966 | 26-05-2016 | 5
Tách mật, làm khô, đóng gói, bảo quản, vận chuyển đường

Nhan đề: Tách mật, làm khô, đóng gói, bảo quản, vận chuyển đường

Tác giả: Lê Văn Lai,

Nhà xuất bản: Nông nghiệp

Năm xuất bản: 1996

Số trang: 177

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: Tách mật đường , làm khô đường , đóng gói đường , bảo quản đường , vận chuyển đường ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Công nghệ và nhiệm vụ tách mật

Chương 2: Nguyên lý tách mật

Chương 3: Thiết bị tách mật

Chương 4: Thao tác tách mật

Chương 5: Làm khô, đóng gói và bảo quản đường cát

Chương 6: Quản lý chất lượng sản phẩm

Download

Có thể bạn cần

Tiếng Anh 12 nâng caoTiếng Anh 12 nâng cao

Tứ Anh, Mai Vi Phương, Phan Hà, Huỳnh Đông Hải, Huỳnh Thị Kim Hoa, Vũ Thị Lan, Lương Thị Lý, Song Phúc

242  725 

Đồng Hành Cùng Vĩ NhânĐồng Hành Cùng Vĩ Nhân

John C. Maxwell

  37 

8 Bí Quyết Sống Hạnh Phúc8 Bí Quyết Sống Hạnh Phúc

William A. Miller

  40