Sấy và bảo quản thóc, ngô giống trong gia đình - Cao Văn Hùng, Nguyễn Hữu Dương

2253 | 26-05-2016 | 7
Sấy và bảo quản thóc, ngô giống trong gia đình

Nhan đề: Sấy và bảo quản thóc, ngô giống trong gia đình

Tác giả: Cao Văn Hùng, Nguyễn Hữu Dương,

Nhà xuất bản: Nông nghiệp

Năm xuất bản: 2001

Số trang: 76

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: sấy bảo quản thóc, bảo quản ngô, sấy thóc, sấy ngô,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Cơ sở thực tiễn làm khô thóc và ngô ở Việt Nam

Chương 2: Kỹ thuật làm khô thóc và ngô

Chương 3: Bảo quản thóc giống

Chương 4: Kiểm tra chất lượng hạt giống

Tài liệu tham khảo

Download

Có thể bạn cần