Quản Lý Chất Lượng Trong Công Nghiệp Thực Phẩm - Hà Duyên Tư

3158 | 26-05-2016 | 121
Quản Lý Chất Lượng Trong Công Nghiệp Thực Phẩm

Nhan đề: Quản Lý Chất Lượng Trong Công Nghiệp Thực Phẩm

Tác giả: Hà Duyên Tư,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 185

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: quản lý chất lượng, chất lượng thực phẩm, công nghiệp thực phẩm,

Download

Tóm tắt:

Chương 1. Chất lượng thực phẩm

Chương 2. Hoạt động quản lý và kiểm tra chất lượng sản phẩm

Chương 3. Kỹ thuật lấy mẫu

Chương 4. Kỹ thuật kiểm tra thống kê trong sản xuất

Chương 5. Xử lý thống kê số liệu kiểm tra

Chương 6. Hệ thống tiêu chuẩn hóa

Phụ lục

Download

Có thể bạn cần

Bài tập thực hành Tiếng Anh 12Bài tập thực hành Tiếng Anh 12

Nguyễn Hữu Chấn

281  325 

Access 2010 All-in-One For DummiesAccess 2010 All-in-One For Dummies

Alison Barrows, Margaret Levine Young, Joseph C. Stockman

795  1517 

Cây cỏ Việt Nam: Quyển 3Cây cỏ Việt Nam: Quyển 3

Phạm Hoàng Hộ

1027  311