Nấm mốc trong thực phẩm - Claude Moreau, Đặng Hồng Miên (dịch)

1688 | 06-06-2016 | 30
Nấm mốc trong thực phẩm

Nhan đề: Nấm mốc trong thực phẩm

Tác giả: Claude Moreau, Đặng Hồng Miên (dịch),

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 1980

Số trang: 301

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: nấm ăn, vi nấm, nắm móc,

Download

Tóm tắt:

CHƯƠNG I : NẤM MÓC TRÊN LƯƠNG THỰC PHẨM

CHƯƠNG II : CÁC BỆNH ĐỘC TỐ NẤM VÀ CÁC ĐỘC TỐ NẤM

CHƯƠNG III : BỆNH ĐỘC TỐ AFLATOXIN

CHƯƠNG IV : BỆNH ĐỘC TỐ  CLAVAXIN

CHƯƠNG V : BỆNH ĐỘC TỐ NẤM DO CÁC ASPERGILLUS KHÁC 

CHƯƠNG VI : BỆNH ĐỘC TỐ ISLANĐIXIN

CHƯƠNG VII : BỆNH ĐỘC TỐ NẤM DO CÁC PENICILLIUM KHÁC 

CHƯƠNG VIII : BỆNH ĐỘC TỐ  NẤM  DO FUSARIUM

CHƯƠNG IX : BỆNH ĐỘC TỐ SPORIDESMIN

CHƯƠNG X : BỆNH ĐỘC TỐ NẤM DO STACHYBOTRYS

CHƯƠNG XI : CÁC BỆNH ĐỘC TỐ NẤM KHÁC 

CHƯƠNG XII : TRIỂN VỌNG ĐẤU TRANH CHỐNG BỆNH 

 

Download

Có thể bạn cần

Cẩm nang cơ khí (Nguyên lý thiết kế) - Tập 2Cẩm nang cơ khí (Nguyên lý thiết kế) - Tập 2

Võ Trần Khúc Nhã

598  1588  12 

Cẩm nang sửa chữa xe ô tô - Tập 2Cẩm nang sửa chữa xe ô tô - Tập 2

Quốc Bình, Văn Cảnh

309  1117 

Thực hành hàn khí - Tập 1Thực hành hàn khí - Tập 1

Ban gia công kim loại tấm

82  1512 

Giáo trình công nghệ lên menGiáo trình công nghệ lên men

Lương Đức Phẩm

159  866  14 

Kỹ thuật xung cơ bản và nâng caoKỹ thuật xung cơ bản và nâng cao

Nguyễn Tấn Phước

172  2386  60