Nấm mốc trong thực phẩm - Claude Moreau, Đặng Hồng Miên (dịch)

1855 | 06-06-2016 | 31
Nấm mốc trong thực phẩm

Nhan đề: Nấm mốc trong thực phẩm

Tác giả: Claude Moreau, Đặng Hồng Miên (dịch),

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 1980

Số trang: 301

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: nấm ăn, vi nấm, nắm móc,

Download

Tóm tắt:

CHƯƠNG I : NẤM MÓC TRÊN LƯƠNG THỰC PHẨM

CHƯƠNG II : CÁC BỆNH ĐỘC TỐ NẤM VÀ CÁC ĐỘC TỐ NẤM

CHƯƠNG III : BỆNH ĐỘC TỐ AFLATOXIN

CHƯƠNG IV : BỆNH ĐỘC TỐ  CLAVAXIN

CHƯƠNG V : BỆNH ĐỘC TỐ NẤM DO CÁC ASPERGILLUS KHÁC 

CHƯƠNG VI : BỆNH ĐỘC TỐ ISLANĐIXIN

CHƯƠNG VII : BỆNH ĐỘC TỐ NẤM DO CÁC PENICILLIUM KHÁC 

CHƯƠNG VIII : BỆNH ĐỘC TỐ  NẤM  DO FUSARIUM

CHƯƠNG IX : BỆNH ĐỘC TỐ SPORIDESMIN

CHƯƠNG X : BỆNH ĐỘC TỐ NẤM DO STACHYBOTRYS

CHƯƠNG XI : CÁC BỆNH ĐỘC TỐ NẤM KHÁC 

CHƯƠNG XII : TRIỂN VỌNG ĐẤU TRANH CHỐNG BỆNH 

 

Download

Có thể bạn cần

Khơi Dậy Lòng Phấn KhởIKhơi Dậy Lòng Phấn KhởI

William C. Schutz

  51 

IELTS Fighter Intensive IELTS ReadingIELTS Fighter Intensive IELTS Reading

Nguyễn Thị Thanh Hương

199  1407 

Cấu tạo và sửa chữa thông thường ô tôCấu tạo và sửa chữa thông thường ô tô

Bùi Thị Thư, Dương Văn cường

152  3154  36