Kỹ thuật sản xuất muối khoáng - Bùi Song Châu

2387 | 26-05-2016 | 27
Kỹ thuật sản xuất muối khoáng

Nhan đề: Kỹ thuật sản xuất muối khoáng

Tác giả: Bùi Song Châu,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 175

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: sản xuất muối khoáng, Công nghệ sản xuất NaCl , Công nghệ sản xuất KCl,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Hệ hai cấu tử muối - nước

Chương 2: Hệ ba cấu tử muối - nước

Chương 3: Hệ bốn cấu tử đơn giản muối - nước

Chương 4: Hệ bốn cấu tử muối - nước tương tác

Chương 5: Hệ năm cấu tử muối - nước

Chương 6: Công nghệ sản xuất NaCl từ nước biển

Chương 7: Công nghệ sản xuất KCl từ nước ót của muối biển

Download

Có thể bạn cần

Chuyên đề số họcChuyên đề số học

Nhiều Tác Giả

  94 

Big step TOEIC 2Big step TOEIC 2

Kim Soyeong, Park Won, Lê Huy Lâm

412  970