Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá rô phi đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm - Hội Nghề Cá Việt Nam

1672 | 26-05-2016 | 4
Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá rô phi đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm

Nhan đề: Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá rô phi đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm

Tác giả: Hội Nghề Cá Việt Nam,

Nhà xuất bản: Nông nghiệp

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 65

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: nuôi cá rô phi, sản xuất giống cá, an toàn thực phẩm,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Hiện trạng và xu hướng phát triển cá rô phi

Chương 2: Đặc điểm sinh học của cá rô phi vằn

Chương 3: Kỹ thuật sản xuất cá rô phi giống

Chương 4: Kỹ thuật nuôi thương phẩm cá rô phi vằn

Chương 5: Các bệnh thường gặp trên cá rô phi và cách phòng trị

Download

Có thể bạn cần