Giáo trình kỹ thuật sấy nông sản thực phẩm - Nguyễn Văn May

4613 | 26-05-2016 | 107
Giáo trình kỹ thuật sấy nông sản thực phẩm

Nhan đề: Giáo trình kỹ thuật sấy nông sản thực phẩm

Tác giả: Nguyễn Văn May,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 237

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: sấy nông sản, kỹ thuật sấy thực phẩm, công nghệ sấy,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Vật liệu ẩm, không khí ẩm và hệ cân bằng

Chương 2: Các quá trình truyền nhiệt và ẩm khi sấy

Chương 3: Công nghệ sấy

Chương 4: Sấy đối lưu

Download