Giáo trình bảo quản nông sản - Nguyễn Mạnh Khải

4174 | 26-05-2016 | 91
Giáo trình bảo quản nông sản

Nhan đề: Giáo trình bảo quản nông sản

Tác giả: Nguyễn Mạnh Khải,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 187

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: bảo quản nông sản, Quản lý chất lượng nông sản,

Download

Tóm tắt:

Mở đầu: Các vấn đề chung

Chương 1: Tổn thất nông sản sau thu hoạch

Chương 2: Đặc điểm của nông sản

Chương 3: Tính chất vật lý và nhiệt  của khối hạt nông sản

Chương 4: Sinh lý và hóa sinh của nông sản sau thu hoạch

Chương 5: Môi trường bảo vệ nông sản

Chương 6: Sinh vật hại nông sản

Chương 7: Thu hoạch, vận chuyển và bao gói nông sản, thực phẩm

Chương 8: Kho bảo quản nông sản

Chương 9: Nguyên lý và phương pháp bảo quản nông sản

Chương 10: Bảo quản nông sản

Chương 11: Quản lý chất lượng nông sản

Từ vựng

Download