Công nghệ sản xuất Malt và Bia - Hoàng Đình Hòa

3340 | 26-05-2016 | 74
Công nghệ sản xuất Malt và Bia

Nhan đề: Công nghệ sản xuất Malt và Bia

Tác giả: Hoàng Đình Hòa,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2002

Số trang: 517

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: sản xuất mait, sản xuất bia,

Download

Tóm tắt:

Phần 1: Nguyên liệu sản xuất bia

Chương 1: Đại mạch

Chương 2: Nguyên liệu thay thế đại mạch

Chương 3: Hoa Boublon

Chương 4: Nước

Chương 5: Làm sách, phân loại và bảo quản đại mạch

Phần 2: Công nghệ sản xuất Malt

Chương 6: Ngân đại mạch

Chương 7: Ươm mầm đại mạch

Chương 8: Sấy Malt tươi

Phần 3: Công nghệ sản xuất bia

Chương 9: Chuẩn bị nguyên liệu

Chương 10: Đường hóa nguyên liệu

Chương 11: Lọc bả, nấu hoa và làm lạnh dịch đường

Chương 12: Lên men chính

Chương 13: Lên mem phụ và tàng trữ bia

Chương 14: Hoàn thiện sản phẩm

Download