Công nghệ chế biến thực phẩm đóng hộp - Lê Mỹ Hồng

2906 | 08-06-2016 | 35
Công nghệ chế biến thực phẩm đóng hộp

Nhan đề: Công nghệ chế biến thực phẩm đóng hộp

Tác giả: Lê Mỹ Hồng,

Nhà xuất bản: ĐH Cần Thơ

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 127

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: công nghệ thực phẩm, chế biến thực phẩm, thực phẩm đóng hộp,

Download

Tóm tắt:

PHẦN I. CÁC QUÁ TRÌNH CƠ BẢN TRONG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM ĐÓNG HỘP

CHƯƠNG I. QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN SƠ BỘ NGUYÊN LIỆU BẰNG CƠ HỌC

CHƯƠNG II. QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN SƠ BỘ NGUYÊN LIỆU BẰNG NHIỆT

CHƯƠNG III. QUÁ TRÌNH CHO SẢN PHẨM VÀO BAO BÌ - BÀI KHÍ - GHÉP KÍN

CHƯƠNG IV. CƠ SỞ CỦA QUÁ TRÌNH THANH TRÙNG ĐỒ HỘP THỰC PHẨM

CHƯƠNG V. QUÁ TRÌNH BẢO ÔN - ĐÓNG GÓI ĐỒ HỘP THỰC PHẨM

PHẦN II. GIỚI THIỆU KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MỘT SỐ THỰC PHẨM ĐÓNG HỘP

Chương VI. Kỹ thuật chế biến đồ hộp quả nước đường

Chương VII. Kỹ thuật chế biến đồ hộp nước quả

Chương VIII. Kỹ thuật chế biến đồ hộp mứt quả

Chương IX. Kỹ thuật chế biến đồ hộp cá - thịt

Download

Có thể bạn cần