Cây chè việt nam: sản xuất - chế biến - tiêu thụ - Đỗ Ngọc Quỹ

773 | 03-02-2020 | 5
Cây chè việt nam: sản xuất - chế biến - tiêu thụ

Nhan đề: Cây chè việt nam: sản xuất - chế biến - tiêu thụ

Tác giả: Đỗ Ngọc Quỹ,

Nhà xuất bản: Nghệ An

Năm xuất bản: 2003

Số trang: 246

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: cây chè, cây trà, sản xuất, chế biến, tiêu thụ,

Download

Tóm tắt:

Download

Có thể bạn cần

50 đề thi môn Toán thi vào lớp 1050 đề thi môn Toán thi vào lớp 10

Hà Văn Chương, Trần Văn Toàn

161  530 

Giáo trình trang bị điện 2Giáo trình trang bị điện 2

Nguyễn Bê

133  3996  57 

Cẩm nang đánh giá tác động các phương pháp định lượng và thực hànhCẩm nang đánh giá tác động các phương pháp định lượng và thực hành

Shahidur R.Khandker, Gayatri B.Koolwal, Husain A.Samad

248  884 

Sinh học đại cươngSinh học đại cương

Nguyễn Như Hiền

124  2446  48 

Kỹ thuật sản xuất muối khoángKỹ thuật sản xuất muối khoáng

Bùi Song Châu

175  1967  27