Cây chè việt nam: sản xuất - chế biến - tiêu thụ - Đỗ Ngọc Quỹ

632 | 03-02-2020 | 5
Cây chè việt nam: sản xuất - chế biến - tiêu thụ

Nhan đề: Cây chè việt nam: sản xuất - chế biến - tiêu thụ

Tác giả: Đỗ Ngọc Quỹ,

Nhà xuất bản: Nghệ An

Năm xuất bản: 2003

Số trang: 246

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: cây chè, cây trà, sản xuất, chế biến, tiêu thụ,

Download

Tóm tắt:

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình lập định mức xây dựngGiáo trình lập định mức xây dựng

Nguyễn Bá Vỵ, Bùi Văn Yêm

187  1670  26 

Giáo trình kế toán tài chínhGiáo trình kế toán tài chính

Nghiêm Văn Lợi

549  1581  17