Các công trình nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học - Công nghệ thực phẩm giai đoạn 2001-2005 - Viện Công nghiệp Thực phẩm

1852 | 30-05-2016 | 5
Các công trình nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học - Công nghệ thực phẩm giai đoạn 2001-2005

Nhan đề: Các công trình nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học - Công nghệ thực phẩm giai đoạn 2001-2005

Tác giả: Viện Công nghiệp Thực phẩm,

Nhà xuất bản: Lao động - Xã hội

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 530

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: công trình nghiên cứu,

Download

Tóm tắt:

Tổng hợp nhiều bài báo về các công trình nghiên cứu giai đoạn 2001-2005 được viện công nghiệp thực phẩm phối hợp xuất bản.

Download

Có thể bạn cần