Nghiên Cứu Nâng Cao Độ Chính Xác Gia Công Chi Tiết Hình Dáng Hình Học Phức Tạp Trên Trung Tâm Gia Công Ba Trục CNC Bằng Phương Pháp Bù Sai Số - Trương Thị Thu Hương

1038 | 14-06-2016 | 0
Nghiên Cứu Nâng Cao Độ Chính Xác Gia Công Chi Tiết Hình Dáng Hình Học Phức Tạp Trên Trung Tâm Gia Công Ba Trục CNC Bằng Phương Pháp Bù Sai Số

Nhan đề: Nghiên Cứu Nâng Cao Độ Chính Xác Gia Công Chi Tiết Hình Dáng Hình Học Phức Tạp Trên Trung Tâm Gia Công Ba Trục CNC Bằng Phương Pháp Bù Sai Số

Tác giả: Trương Thị Thu Hương,

Nhà xuất bản: ĐH Kỹ thuật công nghệ Thái Nguyên

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 94

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: gia công chi tiết, gia công ba trục, gia công cnc,

Download

Tóm tắt:

PHN MỞ ĐẦU

Chương I: TNG QUAN VBÙ SAI SCHO MÁY CÔNG CCNC

1.1 Các phương pháp bù sai số cho các máy CNC

1.2. Giới thiệu một vài nghiên cứu bù sai số ở trong nước và trên thế giới

1.3 Kết luận chương I

Chương II: PHÂN TÍCH CÁC THÀNH PHN SAI SVÀ CÁC NGUYÊN NHÂN GÂY SAI S

2.1 Độ chính xác gia công

2.3 Kết luận chương II

Chương III: HTHNG BÙ SAI SGIA CÔNG

3.1 Hệ thống thiết bị thí nghiệm

3.2. Thực nghiệm gia công trên máy VMC-85S

3.3 Đo sai số gia công trên máy CMM - C544

3.4 Cơ sở dữ liệu scan bề mặt

3.5 Xử lý dữ liệu đo

3.6 Xây dựng đường tròn theo biên dạng đo

3.7 Bù sai số gia công

3.8 Sản phẩm ứng dụng

Chương 4 KT LUN

TÀI LIU THAM KHO

Download