Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống - Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó

1103 | 01-06-2016 | 7
Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống

Nhan đề: Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống

Tác giả: Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó,

Nhà xuất bản: Lao động

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 130

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: công nghệ sinh học trong sản xuất, công nghệ sinh học với đời sống,

Download

Tóm tắt:

1. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VI SINH

2. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VI SINH TRONG NÔNG NGHIỆP

3. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VI SINH TRONG CÔNG NGHIỆP ĐỂ TẠO MEN

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình VI SINH ĐẠI CƯƠNGGiáo trình VI SINH ĐẠI CƯƠNG

Đặng Thị Hoàng Oanh

100  1121 

Giáo trình Công nghệ tế bàoGiáo trình Công nghệ tế bào

Nguyễn Hoàng Lộc

202  1246  16 

Hóa học môi trường - Tập 1, 2ndHóa học môi trường - Tập 1, 2nd

Đặng Kim Chi

262  1954 

Bài tập hoàn thành câu tiếng AnhBài tập hoàn thành câu tiếng Anh

Thanh Huyền

219  2072  31