Từ điển sinh học Pháp - Việt - Lê Khả Kế

1143 | 05-06-2016 | 4
Từ điển sinh học Pháp - Việt

Nhan đề: Từ điển sinh học Pháp - Việt

Tác giả: Lê Khả Kế,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản:

Số trang: 247

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: từ điển sinh học, từ điển pháp việt sinh học,

Download

Tóm tắt:

Từ điển Pháp - Việt chuyên ngành công nghệ sinh học

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình lý thuyết hạch toán kế toánGiáo trình lý thuyết hạch toán kế toán

Phạm Thành Long, Trần Văn Thuận, Nguyễn Ngọc Quang, Trần Quý Liên, Hàn Thị Lan Thư

157  2915  18 

Bài tập chi tiết máyBài tập chi tiết máy

Nguyễn Hữu Lộc

330  6726  130 

Giáo trình thực hành phay bàoGiáo trình thực hành phay bào

Tổ thực hành phay bào

157  2293  17