Tin học và ứng dụng trong y - sinh học - Hoàng Minh Hằng, Lê Văn Lợi, Lê Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Nga, Phạm Ngọc Thạnh, Hoàng Việt Hưng

1488 | 05-06-2016 | 15
Tin học và ứng dụng trong y - sinh học

Nhan đề: Tin học và ứng dụng trong y - sinh học

Tác giả: Hoàng Minh Hằng, Lê Văn Lợi, Lê Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Nga, Phạm Ngọc Thạnh, Hoàng Việt Hưng,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 203

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ứng dụng tin học, tin học với sinh học,

Download

Tóm tắt:

Phần 1: Microsoft word và Microsoft Excell

Có 11 bài bao gồm cả word và excell

Phần 2: Elip - Info

Có 4 bài

 

Download

Có thể bạn cần