Tin học và ứng dụng trong y - sinh học - Hoàng Minh Hằng, Lê Văn Lợi, Lê Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Nga, Phạm Ngọc Thạnh, Hoàng Việt Hưng

1229 | 05-06-2016 | 14
Tin học và ứng dụng trong y - sinh học

Nhan đề: Tin học và ứng dụng trong y - sinh học

Tác giả: Hoàng Minh Hằng, Lê Văn Lợi, Lê Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Nga, Phạm Ngọc Thạnh, Hoàng Việt Hưng,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 203

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ứng dụng tin học, tin học với sinh học,

Download

Tóm tắt:

Phần 1: Microsoft word và Microsoft Excell

Có 11 bài bao gồm cả word và excell

Phần 2: Elip - Info

Có 4 bài

 

Download

Có thể bạn cần

Kỹ thuật sửa chữa ô tô nâng caoKỹ thuật sửa chữa ô tô nâng cao

Đức Huy

444  755  19 

Giáo trình Công nghệ tế bàoGiáo trình Công nghệ tế bào

Nguyễn Hoàng Lộc

202  1287  16 

Cẩm nang cơ khí (nguyên lý thiết kế) - Tập 1Cẩm nang cơ khí (nguyên lý thiết kế) - Tập 1

Võ Trần Khúc Nhã

621  2572  22