Thuật ngữ sinh học Anh - Việt - Mai Đinh Yên, Vũ Văn Vụ, Lê đình Lương

2423 | 05-06-2016 | 50
Thuật ngữ sinh học Anh - Việt

Nhan đề: Thuật ngữ sinh học Anh - Việt

Tác giả: Mai Đinh Yên, Vũ Văn Vụ, Lê đình Lương,

Nhà xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 374

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: từ điển sinh học, từ điển anh việt sinh học,

Download

Tóm tắt:

Từ điển chuyên ngành công nghệ sinh học

Download