Sinh lý học - Tập 1 - Trịnh Bỉnh Duy, Phạm Thị Minh Đức, Phùng Xuân Bình, Lê Thu Liên, Hoàng Thế Long

1850 | 05-06-2016 | 5
Sinh lý học - Tập 1

Nhan đề: Sinh lý học - Tập 1

Tác giả: Trịnh Bỉnh Duy, Phạm Thị Minh Đức, Phùng Xuân Bình, Lê Thu Liên, Hoàng Thế Long,

Nhà xuất bản: Y Học

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 363

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: sinh lý học,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Sinh lý đại cương

Chương 2: Sinh lý máu và các dịch thể

Chương 3: Sinh lý tuần hoàn

Chương 4: Sinh lý hô hấp

Chương 5: Tiêu Hóa

Download