Sinh học đại cương - Nguyễn Như Hiền

2288 | 06-06-2016 | 5
Sinh học đại cương

Nhan đề: Sinh học đại cương

Tác giả: Nguyễn Như Hiền,

Nhà xuất bản: ĐH Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 246

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: sinh học, ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Thành phần hoá học của cơ thể sống

Chương 2: Cấu tạo tế bào của cơ thể

Chương 3: Phân loại đa dạng cơ thể sống

Chương 4: Đa dạng cơ thể sống

Chương 5: Năng lượng và các hệ sinh thái

Chương 6: Các quần thể

Chương 7: Đa dạng các hệ sinh thái

Chương 8: Các chu trình dinh dưỡng

Chương 9: Sinh thái nhân văn

Chương 10: Cơ sở phân tử và tế bào của di truyền

Chương 11: Biến dị di truyền

Chương 12: Các phương thức di truyền và cácquy luật mendel

Chương 13: Cơ sở di truyền của tiến hóa

Download

Có thể bạn cần