PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN TRONG NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SINH HỌC - Nguyễn Thị Lan

2584 | 17-05-2016 | 42
PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN TRONG NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Nhan đề: PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN TRONG NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Tác giả: Nguyễn Thị Lan,

Nhà xuất bản: Nông nghiệp

Năm xuất bản: 2002

Số trang: 216

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

 1. CẤU TRÚC HÓA HCỌ CỦA DNA
 2. PHƯƠNG PHÁP LÀM AGAROSE GEL
 3. PHƯƠNG PHÁP TRÍCH DNA
 4. ĐÁNH GIÁ SỐ LƯỢNG DNA
 5. PHƯƠNG PHÁP CHỤP HÌNH GEL
 6. PHÂN CẮT DNA
 7. THÀNH PHẦN GEL VÀ CHẠY ĐIỆN DI
 8. PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN DI NẰM
 9. PHƯƠNG PHÁP LY TRÍCH RNA
 10. PHƯƠNG PHÁP CHUẨN BỊ GEN TRONG ĐIỆN DI TÁCH RNA
 11. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG RNA
 12. KỸ THUẬT LY TRÍCH PROTEIN
 13. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH RAPD
 14. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH STS
 15. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SSR
 16. GIỚI THIỆU KỸ THUẬT RFLP
 17. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ISOZYME
 18. KỸ THUẬT AFLP
 19. KỸ THUẬT SOUTHERN BLOTTING
 20. PHƯƠNG PHÁP NORTHERN BLOT
 21. PHƯƠNG PHÁP WESTERN BLOTTING
 22. ĐÁNH DẤU DNA
 23. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KIỂU NHÂN
 24. KỸ THUẬT GISH
 25. KỸ THUẬT FISH
 26. KỸ THUẬT PCR
 27. KỸ THUẬT DNA SEQUENCING
 28. PLASMID
 29. ESCHERICHIA COLI
 30. CHUẨN BỊ TẾ BÀO
 31. CHUẨN BỊ PHÂN TÍCH DNA VI KHUẨN
 32. PHÂN CẮT MỘT PHẦN VÀ KÍCH THƯỚC CỦA PHÂN TỬ DNA
 33. PHƯƠNG PHÁP MINI PLAMID BAC
 34. CHUẨN BỊ TẾ BÀO VI KHUẨN
 35. PHÂN LẬP COLONY ĐƠN
 36. PHƯƠNG PHÁP COLONY LYSIS
 37. CHUẨN BỊ VÀ LÀM TINH KHIẾT VECTƠ DNA
 38. CHUẨN BỊ BỘ LỌC VỚI MỨC ĐỘ CAO CHO LAI COLONY
 39. LAI COLONY CHO THƯ VIỆN BAC
 40. PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP cDNA
 41. NHÂN BẢN VÔ TÍNH cDNA BỞI RT-PCR
 42. CÀI ĐẶT PHÂN TỬ DNA TỪ DNA CỦA BỘ GENOME
 43. PHƯƠNG PHÁP LÀM TINH KHIẾT SẢN PHẨM PCR THONG QUA DỊCH MÃ IN VITRO
 44. PHƯƠNG PHÁP LAI PHÂN TỬ PROBE CÓ ĐÁNH DẤU BIOTIN, KHÔNG DÙNG PHÓNG XẠ
 45. KỸ THUẬT CHUYỂN VI KHUẨN THÔNG QUA ĐIỆN DI
 46. CHUẨN BỊ VECTƠ DÙNG TRONG PHẢN ỨNG PHÂN PHOSPHORYL HÓA
 47. CHUẨN BỊ VẬT LIỆU BAN ĐẦU CHO CÂY CHUYỂN GEN
 48. PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY TÚI PHẤN
 49. PHƯƠNG PHÁP LY TRÍCH DNA
 50. PHƯƠNG PHÁP CỨU SỐNG PHÔI MẦM
 51. CÂY TÁI SINH VÀ DUY TRÌ CÂY TÁI SINH
 52. CHUẨN BỊ CHO CÂY LÚA CHUYỂN GEN
 53. CHUYỂN GEN BẰNG VI KHUẨN AGROBACTERIUM
 54. CHUYỂN GEN TRỰC TIẾP VÀO TẾ BÀO TRẨN VÀ THẾ TRANSIENT
 55. CHUYỂN GEN TRỰC TIẾP QUA TẾ BÀO TRẨN
 56. CHUYỂN NẠPGEN BẰNG THIẾT BỊ BẮN GEN
 57. B-GLUCURONIDASE DÙNG XÉT NGHIỆM BIỂU HIỆN TRÊN CÂY CHUYỂN GEN
 58. THỬ NGHIỆM HYGROMYCIN PHOSPHOTRANSFEASE

Download

Có thể bạn cần