Kỹ thuật thủy canh và sản xuất rau sạch - Nguyễn Xuân Nguyên

107 | 14-12-2021 | 1
Kỹ thuật thủy canh và sản xuất rau sạch

Nhan đề: Kỹ thuật thủy canh và sản xuất rau sạch

Tác giả: Nguyễn Xuân Nguyên,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 200

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: thủy cạnh, rau sạch, sản xuất,

Download

Tóm tắt:

Download

Có thể bạn cần

Bài tập Tiếng Anh 6 (Tập 1-Tập 2)Bài tập Tiếng Anh 6 (Tập 1-Tập 2)

Nguyễn Bảo Trang, Trần Quang Ngọc Thúy, Phạm Thị Thanh Thảo

211  331 

Bài giảng hệ quản trị cơ sở dữ liệuBài giảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Nguyễn Vương Thịnh

241  1485 

Giáo trình điện tử công nghiệpGiáo trình điện tử công nghiệp

Vũ Quang Hồi

293  1259  13