Kỹ thuật bảo quản mận tam hoa - Trần Thị Mai

406 | 04-02-2020 | 1
Kỹ thuật bảo quản mận tam hoa

Nhan đề: Kỹ thuật bảo quản mận tam hoa

Tác giả: Trần Thị Mai,

Nhà xuất bản: Nông nghiệp

Năm xuất bản: 2001

Số trang: 29

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: kỹ thuật, mận, tam hoa, bảo quản,

Download

Tóm tắt:

Download

Có thể bạn cần

Linh kiện điện tửLinh kiện điện tử

CĐ Công nghiệp Hà Nội

102  1292  21 

600 Essential Words for the TOEIC 3rd600 Essential Words for the TOEIC 3rd

Lin Lougheed Ed.D

384  1976  10 

Vật liệu kỹ thuật điện và kỹ thuật an toàn điệnVật liệu kỹ thuật điện và kỹ thuật an toàn điện

Ban điều khiển điện

155  1376 

Động lực học máy trụcĐộng lực học máy trục

Trần Văn Chiến

188  1564 

Cấu trúc và lập trình họ vi điều khiển 8051Cấu trúc và lập trình họ vi điều khiển 8051

Nguyễn Tấn Cường, Phan Quốc Thắng

285  2061  24