Giáo trình vi sinh vật học công nghiệp - Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Bá Hiên, Hoàng Hải, Vũ Thị Hoàn

2241 | 05-06-2016 | 42
Giáo trình vi sinh vật học công nghiệp

Nhan đề: Giáo trình vi sinh vật học công nghiệp

Tác giả: Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Bá Hiên, Hoàng Hải, Vũ Thị Hoàn,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 255

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: vi sinh vật,

Download

Tóm tắt:

Phần 1: Lý thuyết 

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Virus

Chương 3: Các nhóm vi sinh vật

Chương 4: Sinh lý học vi sinh vật

Chương 5: Di truyền vi sinh vật

Chương 6: Ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh đến vi sinh vật và sự phân bố của vi sinh vật trong tự nhiên

Chương 7: vi sinh vật ứng dụng trong công nghiệp lên mem

Chương 8: vi sinh vật ứng dụng trong nông lâm nghiệp

Chương 9: vi sinh vật ứng dụng trong chăn nuôi, thú y

Chương 10: vi sinh vật ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản

Chương 11: Hệ vi sinh vật thực phẩm và các sản phẩm thực phẩm

Phần 2: Thực hành 

Bài 1: Trang thiết bị cần thiết nghiên cứu vi sinh vật và quan sát hình thái vi sinh vật

Bài 2: Phương pháp cố định tiêu bản và nhuộm tế bào vi sinh vật

Bài 3: Đếm số lượng tế bào vi sinh vật

Bài 4: Quan sát hình thái của nấm, xạ khuẩn và tảo lam

Bài 5: Chuẩn bị các môi trường để nuôi cấy vi sinh vật

Bài 6: Khử trùng các môi trường dinh dưỡng và dụng cụ

Bài 7: Lên men rượu etilic

Bài 8: Quá trình lên men lactic và quá trình lên men butiric

Bài 9: Phương pháp lấy mẫu và phân lập tuyển chọn vi khuẩn nốt sàn

Bài 10: Quá trình chuyển hóa nitơ dưới dạng tác dụng của vi sinh vật

Bài 11: vi sinh vật  phân giải lân (photpho)

Bài 12: Phân tích số lượng vi sinh vật  trong một cơ chất

Bài 13: Tham uan kiến tập môn học

phụ lục

Download

Có thể bạn cần