Giáo trình sinh học phân tử - Nguyễn Hoàng Lộc, Trần Thị Lệ, Hà Thị Minh Thi

3016 | 01-06-2016 | 51
Giáo trình sinh học phân tử

Nhan đề: Giáo trình sinh học phân tử

Tác giả: Nguyễn Hoàng Lộc, Trần Thị Lệ, Hà Thị Minh Thi,

Nhà xuất bản: ĐH Huế

Năm xuất bản: 2000

Số trang: 225

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: sinh học phân tử,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Các đại phân tử sinh học

Chương 2:  Cấu trúc genome

Chương 3: Cấu trúc và chưc năng của gen

Chương 4: Tái bản DNA

Chương 5: Phiên mã

Chương 6: Dịch mã

Chương 7: Sưa chữa và bảo vệ DNA

Chương 8: Điều hòa biểu hiện gen

Chương 9: Công nghệ DNA tái tổ hợp

Phụ lục

Tài liệu tham khảo

Download

Có thể bạn cần