Giáo trình sinh học phân tử - Nguyễn Hoàng Lộc, Trần Thị Lệ, Hà Thị Minh Thi

3292 | 01-06-2016 | 51
Giáo trình sinh học phân tử

Nhan đề: Giáo trình sinh học phân tử

Tác giả: Nguyễn Hoàng Lộc, Trần Thị Lệ, Hà Thị Minh Thi,

Nhà xuất bản: ĐH Huế

Năm xuất bản: 2000

Số trang: 225

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: sinh học phân tử,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Các đại phân tử sinh học

Chương 2:  Cấu trúc genome

Chương 3: Cấu trúc và chưc năng của gen

Chương 4: Tái bản DNA

Chương 5: Phiên mã

Chương 6: Dịch mã

Chương 7: Sưa chữa và bảo vệ DNA

Chương 8: Điều hòa biểu hiện gen

Chương 9: Công nghệ DNA tái tổ hợp

Phụ lục

Tài liệu tham khảo

Download

Có thể bạn cần

Chinh Phục Mục TiêuChinh Phục Mục Tiêu

Brian Tracy

  113 

Thí nghiệm kỹ thuật điệnThí nghiệm kỹ thuật điện

Bộ môn Điện công nghiệp

89  1928 

Rèn Kỹ Năng Giải Bài Tập Hóa Học: HydrocacbonRèn Kỹ Năng Giải Bài Tập Hóa Học: Hydrocacbon

Nguyễn Xuân Trường

  142