Giáo trình di truyền học người - Chu văn Mẫn, Nguyễn Trần Chiến, Trình Đình Đạt

1745 | 30-05-2016 | 32
Giáo trình di truyền học người

Nhan đề: Giáo trình di truyền học người

Tác giả: Chu văn Mẫn, Nguyễn Trần Chiến, Trình Đình Đạt,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2002

Số trang: 166

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: di truyền học, di truyền học người,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Các phương pháp nghiên cứu di truyền học người 

Chương 2: Nhiễm sắc thể và gen của người 

Chương 3: Phân tích sự di truyền tính trạng của người 

Chương 4: Quần thể người, sự di truyền trong quần thể ngẫu phối 

Chươgn 5: Di truyền hóa sinh 

Phụ lục: bản đồ nhiễm sắc thể của người 

Tài liệu tham khảo 

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình đo lường kỹ thuậtGiáo trình đo lường kỹ thuật

Nghiêm Thị Phương, Cao Kim Ngọc

146  1859  16 

Bài tập Điều khiển tự độngBài tập Điều khiển tự động

Nguyễn Thị Phương Hà

264  934  11 

Bài tập Tiếng Anh 9 (Có đáp án)Bài tập Tiếng Anh 9 (Có đáp án)

Mai Lan Hương, Nguyễn Thanh Loan

228  489