Giáo trình công nghệ sinh học Enzym - Đỗ Quý Hai

2023 | 05-06-2016 | 13
Giáo trình công nghệ sinh học Enzym

Nhan đề: Giáo trình công nghệ sinh học Enzym

Tác giả: Đỗ Quý Hai,

Nhà xuất bản: ĐH Huế

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 118

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: công nghệ sinh học, công nghệ enzym,

Download

Tóm tắt:

Chương 1 Mở đầu

Chương 2 Phương pháp nghiên cứu enzyme

Chương 3 Cách gọi tên và phân loại enzyme

Chương 4 Cấu trúc phân tử enzyme

Chương 5 Tính đặc hiệu của enzyme

Chương 6 Cơ chế tác dụng của enzyme

Chương 7 Động học Enzyme

Chương 8 Sinh học enzyme

Chương 9 Công nghệ enzyme và ứng dụng

 

Download

Có thể bạn cần

Hóa Học 10 Cơ Bản Và Nâng Cao 10Hóa Học 10 Cơ Bản Và Nâng Cao 10

Ngô Ngọc An

  42 

Giáo trình Kỹ thuật sốGiáo trình Kỹ thuật số

Nguyễn Quyết Nguyên

254  1570 

Cơ sở lý thuyết truyền tin - Tập 1, 3rdCơ sở lý thuyết truyền tin - Tập 1, 3rd

Đặng Văn Chuyến, Nguyễn Tuấn Anh

197  1392