Giáo trình công nghệ sinh học Enzym - Đỗ Quý Hai

1634 | 05-06-2016 | 13
Giáo trình công nghệ sinh học Enzym

Nhan đề: Giáo trình công nghệ sinh học Enzym

Tác giả: Đỗ Quý Hai,

Nhà xuất bản: ĐH Huế

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 118

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: công nghệ sinh học, công nghệ enzym,

Download

Tóm tắt:

Chương 1 Mở đầu

Chương 2 Phương pháp nghiên cứu enzyme

Chương 3 Cách gọi tên và phân loại enzyme

Chương 4 Cấu trúc phân tử enzyme

Chương 5 Tính đặc hiệu của enzyme

Chương 6 Cơ chế tác dụng của enzyme

Chương 7 Động học Enzyme

Chương 8 Sinh học enzyme

Chương 9 Công nghệ enzyme và ứng dụng

 

Download