Giáo trình VI SINH ĐẠI CƯƠNG - Đặng Thị Hoàng Oanh

1683 | 05-06-2016 | 10
Giáo trình VI SINH ĐẠI CƯƠNG

Nhan đề: Giáo trình VI SINH ĐẠI CƯƠNG

Tác giả: Đặng Thị Hoàng Oanh,

Nhà xuất bản: ĐH Cần Thơ

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 100

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: vi sinh vật,

Download

Tóm tắt:

Chương 1 MỞ ĐẦU

Chương 2 VI SINH VẬT NHÂN NGUYÊN

Chương 3 VI SINH VẬT NHÂN THẬT

Chương 4 VIRUT

Chương 5 DINH DƯỠNG CỦA VI SINH VẬT

Chương 6 SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA VI SINH VẬT

Chương 7 DI TRUYỀN CỦA VI SINH VẬT

Chương 8 SINH CẢNH VÀ VAI TRÒ CỦA VI SINH VẬT NƯỚC

Chương 9 MẦM BỆNH VI SINH VẬT VÀ CƠ CHẾ BẢO VỆ CỦA VẬT CHỦ

 

Download